Trong quá trình điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catot xảy ra phản ứng:

A.

Oxi hoá ion Cl.

B.

Khử ion Cl.

C.

Oxi hoá ion Ca2+.

D.

Khử ion Ca2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khử ion Ca2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...