Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn - Cu thì:

A.

Khối lượng của điện cực Zn tăng.

B.

Nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch tăng.

C.

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

D.

Khối lượng của điện cực Cu giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...