Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự:        

A.

Hình thành các đại phân tử.

B.

Xuất hiện các enzim

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép

D.

Hình thành lớp màng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.