Trong quá trình thực hiện “chiến lược toàn cầu”, đế quốc Mĩ đã gặp thất bại nặng nề nhất bởi:

A.

thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm (1975).

B.

thắng lợi của cách mạng Trung quốc năm (1949).

C.

thắng lợi của cách mạng Cuba năm (1959).

D.

thắng lợi của cách mạng Hồi giáo Iran năm (1979).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.