Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập.... là một nội dung thuộc:

A.

Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

B.

Nôị dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

C.

Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

D.

Bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nôị dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.