Trong quan hệ quốc tế, Nhật Bản cam kết như thế nào?

A.

Từ bỏ chiến tranh.

B.

Không dùng vũ lực.

C.

Không đe dọa.

D.

Không đe dọa hoặc dùng vũ lực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không đe dọa hoặc dùng vũ lực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.