Trong quang hợp, sản phẩm của pha tối là:

A.

ATP, NADPH, O2

B.

Các hợp chất hữu cơ

C.

H20 , O2

D.

O2 , CO2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Các hợp chất hữu cơ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...