Trong rừng, tồn tại song song nhiều tầng cây đó là do:

A.

các cây phân tầng để dễ nhận ánh sáng mặt trời.

B.

sự phân chia các ổ sinh thái khác nhau tránh sự cạnh tranh.

C.

các cây có nhu cầu ánh sáng khác nhau, cây tầng trên là những cây ưa sáng che bớt ánh sáng cho các cây ưa bóng và cây chịu bóng ở tầng dưới phát triển.

D.

có các cây tầng trên tồn tại bên cạnh các cây tầng dưới nhưng chúng đều nhận được ánh sáng như nhau để phát triển tạo nên thảm thực vật phong phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

các cây có nhu cầu ánh sáng khác nhau, cây tầng trên là những cây ưa sáng che bớt ánh sáng cho các cây ưa bóng và cây chịu bóng ở tầng dưới phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.