Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng lớn đến: 

A.

Năng suất cây trồng

B.

 Quy mô và cơ cấu cây trồng

C.

Sự phân bố cây trồng

D.

Tất cả các ý trên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Quy mô và cơ cấu cây trồng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.