Trong số các kim loại sau đây: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là         

A.

A: Ag.

B.

B: Cu.

C.

C: Au.

D.

D: Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 - Thứ tự giảm dần độ dẫn điện là: Ag > Cu > Au > Al > Fe.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.