Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 , tơ axetat, tơ capron, tơ enang, nhưng loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo :          

A.

A. Tơ nilon-6,6 và tơ capron                        

B.

B. Tơ visco và tơ nilon-6,6

C.

C. Tơ visco và tơ axetat                            

D.

D. Tơ tằm và tơ enang

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...