Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ của lục địa Nam Cực với độ chính xác lớn nhất: 

A.

Phương vị đứng

B.

Phương vị ngang 

C.

Phương vị nghiêng

D.

Cả a và c đúng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương vị đứng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...