Trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi, truyền thống nào đã gắn bó những con người trong gia đình với nhau?

A.

Căm thù đối với tội ác tàn bạo mà giặc đã gây ra cho gia đình.

B.

Yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương, cách mạng.

C.

Đi theo cách mạng để bảo vệ gia đình, quê hương, đất nước.

D.

Giàu lòng căm thù giặc và yêu tha thiết quê hương, đất nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương, cách mạng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.