Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của 2 loài khác nhau nhờ phương pháp:

A.Chọn lọc dòng tế bào xoma biến dị
B.Nuôi cấy hạt phấn
C.Lai tế bào sinh dưỡng( xoma)
D.Nuôi cấu tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Người ta có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của 2 loài khác nhau nhờ phương pháp lai tế bào sinh dưỡng.. Nhờ phương pháp này hai loài này tuy khác xa nhau trong bậc thang tiến hóa nhưng bộ NST của chúng vẫn có thể tồn tại chung trong một tế bào tạo tế bào lai sinh dưỡng nhờ phương pháp này Đáp án C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.