Trong thập niên 70 của thế kỉ XX xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là:         

A.

Xu thế hòa hoãn Đông – Tây.        

B.

Xu thế toàn cầu hóa.         

C.

Xu thế đơn cực.                    

D.

Xu thế đa cực.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng lả A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.