Trong thí nghiệm I-âng (Young) về giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc thì ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là 0,3 mm và 0,2 mm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó là:

A.

1,2 mm.

B.

0,6 mm.

C.

0,3 mm.

D.

0,2 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,6 mm.

Tacó: xS1 = k1.i1; xS2 = k2.i2

Vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm là những vân sáng thoả mãn:

xS1 = xS2  k1.i1 =k2.i2  

Vân sáng gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với k1 = 2; k2 = 3.

Khi đó: xS1 = 2i1 = 2.0,3 = 0,6 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...