Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối kế tiếp là 1 mm, bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ trên màn là 3 cm. Số vân sáng quan sát được trên màn là:

A.

16 vân.

B.

15 vân.

C.

61 vân.

D.

31 vân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

15 vân.

Theo bài:  = 1 mm  1 = 2 mm.

Vị trí vân sáng cho bởi biểu thức: x = ki = 2k (mm), với k là số nguyên:

Tacó: - ≤ x = 2k ≤ -  -7,5 ≤ k ≤ 7,5.

Có 15 giá trị của k thỏa mãn nên có 15 vân sáng trong trường giao thoa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.