Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ img1 đến img2. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 img3m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác ?

A.

3.

B.

5.

C.

7.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76img1là điểm M cách vân trung tâm là: img2  Các bức xạ cho vân sáng tại M thỏa mãn hệ thức: img3  Lại có : img4  Vậy tại M còn có 4 vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...