Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng 600 nm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 4 ở cùng phía với vân sáng trung tâm là

A.

2,5 mm.

B.

2 mm.

C.

3,5 mm.

D.

3 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 mm.

Ta có vị trí vân sáng: x = k   vị trí vân sáng bậc 1 là: xs1

Ta có vị trí vân tối: x =   vị trí vân tối thứ tư là: xt3 = 3,5

Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 4 ở cùng phía với vân sáng trung tâm là: xt3 - xs1 = 3,5 -  = 2,5 = 3.10-3 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...