Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 4 m. Quan sát được 9 vân sáng trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 7,2 mm. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng:

A.

0,5 μm.

B.

0,45 μm.

C.

0,55 μm.

D.

0,3 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,45 μm.

Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp trên màn bằng 8i. Suy ra: i =  = 0,9 mm.

Mặt khác: i =   λ =  = 0,45.10-6 m = 0,45 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.