Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 1 m. Chiếu vào khe S hai bức xạ λ1 = 0,4 μm và λ2, với bức xạ thứ hai nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy có bức sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ thứ nhất thấy có một vân sáng của bức xạ thứ hai. Bức xạ thứ hai có bước sóng:

A.

0,654 μm.

B.

0,733 μm.

C.

0,533 μm.

D.

0,692 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,533 μm.

Vị trí của vân sáng của hai bức xạ được xác định: .

Khi vân sáng của hai bức xạ trùng nhau thì:   k1λ1 = k2λ2

Theo đầu bài thì: 4λ1 = k2λ2   (1)

Mặt khác: 0,4 μm ≤ λ2 ≤ 0,76 μm và λ2 ≠ λ1  0,4 μm < λ2 ≤ 0,7 μm

   2,1 ≤ k< 4

 k2 = 3, thay vào (1) ta được:  ≈ 0,533.10-6 m

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...