Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 (mm), khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 (m). Nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe hẹp một đoạn d = 10 (cm). Nếu dịch chuyển nguồn S theo phương S1S2 về phía nguồn S2 một khoảng b = 2,5 (mm) thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng:

A.

2,5 cm.

B.

1,5 cm.

C.

0,5 cm.

D.

2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,5 cm.

Xét điểm O' cách điểm O một đoạn là x, hiệu đường đi của ánh sáng truyền từ nguồn S qua S1 và S2 đến màn quan sát là: 

δ' = (S'S2 + d2) – (S'S1 + d1) = d2 – d1 + d'2 – d'1. Khi chưa có bản mỏng thì: δ = d2 – d1 =    (1)

Tương tự như (1) ta cũng tính được hiệu:   (có dấu '–' vì d'2 < d'1)

 δ' = d2 – d1 + d'2 – d'1.

Muốn O là vân trung tâm của hệ giao thoa khi có bản mỏng thì:

δ' = 0      (2)

Từ (1) và (2) thấy khi cho nguồn S dịch xuống phía dưới một đoạn b thì vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn là x0

Thay số:  = 2,5.10-2 = 2,5 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...