Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân sáng bậc 4. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe. So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi:

A.

6 vân.

B.

7 vân.

C.

2 vân.

D.

 4 vân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số vân sáng trên đoạn MN lúc đầu (ứng với k1 = 4) là : img1 vân sáng Ta có: img2 Tại M: img3  Vậy số vân sáng lúc này là 7 vân img4 so với lúc đầu giảm đi 2 vân  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...