Trong tin học dữ liệu là?

A.

Dãy bit biểu diễn thông tin trong máy tính

B.

Biểu diễn thông tin dạng văn bản

C.

Các số liệu

D.

Các hình ảnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.