Trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2003 thì hàng dệt may chiếm tỉ trọng là bao nhiêu?

A.

Chiếm 15,6%.

B.

Chiếm 18,3%.

C.

Chiếm 21,6%.

D.

Chiếm 26,1%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiếm 18,3%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.