Trong trận đánh với MtaoMxây, Đăm săn đã làm gì mới hạ được hắn?

A.

Dùng cây giáo thần, cây giáo dính đầy oan hồn của chàng đâm hắn

B.

Dùng một cái chày mòn ném vào vành tai hắn.

C.

Dùng một cái chày mòn ném vào cánh tay hắn.

D.

Dùng cái cối xay ném vào vành tay hắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...