Trong trận đấu bóng đá giữa 2 đội Real madrid và Barcelona, trọng tài cho đội Barcelona được hưởng một quả Penalty. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào img1 trong bốn vị trí img2, img3, img4, img5 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến img6 trong img7 vị trí img8, img9, img10, img11 với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí img12 (hoặc img13) thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí img14 (hoặc img15) thì xác suất cản phá thành công là img16. Tính xác suất của biến cố “cú sút đó không vào lưới”?    

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích:  Cách 1: ·        Số phần tử của không gian mẫu là img1 Gọi biến cố img2 “Cú sút đó không vào lưới” Khi đó biến cố img3 “Cú sút đó vào lưới” Số phần tử của img4 là ·        Trường hợp 1: Cầu thủ sút vào vị trí 1 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 3 cách bay Do đó, có 3 khả năng xảy ra ·        Trường hợp 2: Cầu thủ sút vào vị trí 2 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 3 cách bay Do đó, có 3 khả năng xảy ra ·        Trường hợp 3: Cầu thủ sút vào vị trí 3 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 3 cách bay Do đó, có 3 khả năng xảy ra ·        Trường hợp 4: Cầu thủ sút vào vị trí 4 thủ môn bay vào 1 trong 3 vị trí còn lại Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 3 cách bay Do đó, có 3 khả năng xảy ra ·        Trường hợp 5: Cầu thủ sút vào vị trí 3 thủ môn bay vào vị trí 3 Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 1 cách bay Do đó, có 1 khả năng xảy ra ·        Trường hợp 6: Cầu thủ sút vào vị trí 4 thủ môn bay vào vị trí 4 Cầu thủ có 1 cách sút Thủ môn có 1 cách bay Do đó, có 1 khả năng xảy ra Khi đó img5. Xác suất xảy ra biến cố img6 là img7 (Do 2 trường hợp 5, 6 thì xác suất xảy ra chỉ là 50%). Vậy img8. Cách 2: Gọi img9 là biến cố “cầu thủ sút phạt vào vị trí img10 ”. img11 là biến cố “thủ môn bay người cản phá vào vị trí thứ img12 ”. Và img13 là biến cố “Cú sút phạt không vào lưới”. Dễ thấy img14. Ta có img15  img16. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.