Trong trường hợp các gen phân lỵ độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa ♂AaBbCcDd x ♀AaBbccDd tỷ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở phép lai trên là:  

A.

16/128

B.

27/128

C.

35/128

D.

8/128

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cơ thể mẹ có số lượng alen trội là 3

Phép lai trên cho đời con có dạng -- -- -c --. Phép lai trên cho đời con có 3 alen trội chiếm tỉ lệ là : img1  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.