Trong trường hợp trội không hoàn toàn, không cần sử dụng phép lai phân tích người ta cũng phân biệt được cá thể đồng hợp và cá thể dị hợp vì:

A.

các cá thể đồng hợp trội và dị hợp đều có kiểu hình như nhau.

B.

gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

C.

mỗi loại kiểu gen tương ứng với một loại kiểu hình.

D.

có thể sử dụng phương pháp tự thụ phấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mỗi loại kiểu gen tương ứng với một loại kiểu hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...