Trong truyện “Các em nhỏ và cụ già”, vì sao sau khi trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cụ thấy nhẹ lòng hơn ?

A.

Tất cả các phương án nêu ra đều đúng

B.

Vì ông cảm động trước tình cảm của các bạn

C.

Vì có người trò chuyện làm ông bớt cô đơn

D.

Vì ông cảm thấy nỗi buồn được chia sẻ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.