Trong truyện “Điều ước của vua Mi-đát”, vì sao vua Mi-đát lại ước mọi vật ông chạm vào đều hóa thành vàng ?

A.

Vì vua Mi-đát vốn tham lam

B.

Vì vua Mi-đát không có vàng

C.

Vì vua Mi-đát muốn sưu tập những đồ vật bằng vàng

D.

Vì vợ của vua Mi-đát chỉ thích vàng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.