Trong tư liệu lao động thì loại nào quan trọng nhất?

A.

Kết cấu hạ tầng.        

B.

Hệ thống bình chứa.

C.

Tư liệu sản xuất.        

D.

Công cụ lao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Tư liệu lao động gồm 3 loại:

+ Công cụ lao động (cày, cuốc, máy móc ...) quan trọng nhất.

+ Hệ thống bình chứa (ống, thùng, hộp ...).

+ Kết cấu hạ tầng của sản xuất (đường xá, bến cảng, sân bay...).

 Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.