Trong tự nhiên bất cứ một lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau là biểu hiện của quy luật

A.

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

B.

Quy luật địa đới

C.

Quy luật phi địa đới

D.

Một quy luật khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...