Trong tự nhiên Gali có 2 đồng vị là 69Ga (60,1%) và 71Ga(39,9%). Nguyên tử khối trung bình của Gali là: 

A.

71,20. 

B.

70. 

C.

69,80. 

D.

70,20. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình: img1  Hướng dẫn giải: img2 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.