Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?         

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

-Phương pháp: +Cm hàm f(x) đồng biến hoặc nghịch biến trên đoạn cần xét. + Trên đoạn đồng biến(nghịch biền) đó ta luôn có: Min f(x) . Suy ra hàm số nghịch biến trên D img3        img4  .

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.