Trong không gian img1, cho hai điểm img2 và img3. Phương trình của mặt cầu có tâm img4 và đi qua điểm img5 là

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Bán kính mặt cầu img1  Phương trình mặt cầu: img2  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...