Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho hình vuông img2, biết img3, img4. Biết đỉnh img5 thuộc mặt phẳng (img6) và có tọa độ là những số nguyên, khi đó, tọa độ img7 là:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có trung điểmimg1 là img2, img3và điểmimg4thuộc mặt phẳng img5 nên img6. img7 là hình vuông nên: img8img9img10img11 hoặc img12  img13 A(1; 2; 0) hoặc img14(loại). Với img15 thì img16.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.