Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm img1 Tìm tọa độ điểm M sao cho biểu thức img2 đạt giá trị nhỏ nhất.

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích:  Gọi img1suy ra img2 Khi đó img3  img4  Vậy img5 Dấu “=” xảy ra img6   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.