Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu img1. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S).         

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 có tâm img2, bán kính img3     

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...