Trong không gian với hệ tọa độ img1, phương trình mặt cầu img2 có tâm img3 và đi qua điểm img4 là.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1, suy ra bán kính mặt cầu img2 là img3. Khi đó: img4.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...