Trong không gian với hệ trục tọa độ img1,cho hai mặt phẳng song song img2.img3và một điểm img4nằm trong khoảng giữa của hai mặt phẳng đó. Gọi img5là mặt cầu qua img6và tiếp xúc với img7. Biết rằng khi img8thay đổi thì tâm img9của nó nằm trên một đường tròn cố định img10. Tính diện tích hình tròn giới hạn bởi img11?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có khoảng cách img1 Tâm img2 của mặt cầu thuộc mặt phẳng cách đều img3 mặt phẳng img4 Vì img5luôn đi qua điểm img6 img7 img8 nằm trên đường tròn img9 là giao tuyến của img10và img11img12 Vậy img13.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.