Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện qua mạch sớm pha một gócimg1 (với img2) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:         

A.

gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

B.

gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

C.

gồm điện trở thuần và tụ điện.

D.

chỉ có cuộn cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong mạch điện chứa điện trở thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...