Trung có 27 viên bi, Nghĩa có nhiều hơn Trung 3 viên bi. Hỏi Nghĩa có tất cả bao nhiêu viên bi ?

A.

30 viên bi

B.

29 viên bi

C.

32 viên bi

D.

31 viên bi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nghĩa có tất cả số viên bi là: 27 + 3 = 30 (viên bi) Đáp số: 30 viên bi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...