Trùng ngưng 7,5 gam glyxin thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Số mắt xích -HN-CH2-CO- trong m (gam) polime là:

A.

4,4184.1022.

B.

2,2092.1022.

C.

4,8184.1022.

D.

4,4184.1021.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,8184.1022.

Công thức cấu tạo của glyxin là: H2N-CH2-COOH.

nH2N-CH2-COOH (-HN-CH2-CO-)n + nH2O

= = 0,08 (mol) = số mol glyxin phản ứng.

nglyxin ban đầu = = 0,1 (mol). Vậy số mắt xích -HN-CH2-CO- là:

n = 0,08.6,023.1023 = 0,48184.1023 = 4,8184.1022 (mắt xích).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.