Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi toàn quốc khi

A.

Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng.

B.

Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắc.

C.

Nội các Nhật Bản thông qua quyết định đầu hàng.

D.

Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngay từ ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về viêc Nhật Bàn sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng Bộ Việt Minh lập tức thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Đến 23 giờ cùng ngày, ủy ban khởi nghĩa toàn quôc ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Sai lầm và chú ý: nắm vững những sự kiện thể hiện chủ trương của đảng trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...