Trùng hợp etilen thu được polietilen. Đốt cháy hoàn toàn bộ lượng polietilen đó thu được 4400 gam CO2. Hệ số trùng hợp của polieilen là:     .  

A.

A: 50

B.

B: 100

C.

C: 60

D.

D: 40

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Khi đốt cháy polietilen img1 thu được img2  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.