Trước kỳ thi học kỳ img1 của lớp img2 tại trường FIVE, giáo viên Toán lớp FIVE A giao cho học sinh đề cương ôn tập gồm có img3 bài toán, img4 là số nguyên dương lớn hơn img5. Đề thi học kỳ của lớp FIVE A sẽ gồm img6 bài toán được chọn ngẫu nhiên trong số img7 bài toán đó. Một học sinh muốn không phải thi lại, sẽ phải làm được ít nhất img8 trong số img9 bài toán đó. Học sinh TWO chỉ giải chính xác được đúng img10 nửa số bài trong đề cương trước khi đi thi, nửa còn lại học sinh đó không thể giải được. Tính xác suất để TWO không phải thi lại.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số cách chọn ngẫu nhiên img1 bài toán trong số img2 bài toán đó là img3. Học sinh TWO giải được img4 bài toán và không giải được img5 bài toán. Để TWO không phải thi lại thì có các trường hợp sau: TH1: img6 bài toán được chọn trong img7 bài toán TWO giải được. Số cách là img8. TH2: img9 bài toán được chọn có img10 trong img11 bài toán TWO giải được và img12 trong img13 bài toán TWO không giải được. Số cách là img14. Do đó xác suất để TWO không phải thi lại là img15.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.