Trước ngày 6 - 3 - 1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Đảng ta chủ trương như thế nào?

A.

Kiên quyết vạch trần âm mưu của chúng

B.

Tránh xung đột.

C.

Hoà hoãn, tránh xung đột.

D.

Tạm thời hòa hoãn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hoà hoãn, tránh xung đột.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.