Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ tích cực chuẩn bị làm gì?

A.

Can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương

B.

Ép Pháp kéo dài chiến tranh

C.

Chuẩn bị thay quân Pháp

D.

Mở rộng chiến tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chuẩn bị thay quân Pháp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...