Trường hợp nào dưới đây hỗn hợp chất rắn bị hoà tan hết (giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn)?

A.

Cho hỗn hợp chứa 0,15 (mol) K và 0,10 (mol) Al vào nước.

B.

Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Fe2O3 và 0,10 (mol) Cu vào dung dịch HCl dư.

C.

Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Mg và 0,10 (mol) Zn vào dung dịch chứa 0,5 (mol) Cu(NO3)2.

D.

Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Cu và 0,10 (mol) Ag vào dung dịch HNO3 đặc chứa 0,2 (mol) HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Cu và 0,10 (mol) Ag vào dung dịch HNO3 đặc chứa 0,2 (mol) HNO3.

- Cho hỗn hợp chứa 0,15 (mol) K và 0,10 (mol) Al vào nước.

- Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Fe2O3 và 0,10 (mol) Cu vào dung dịch HCl dư.

- Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Mg và 0,10 (mol) Zn vào dung dịch chứa 0,5 (mol) Cu(NO3)2.

 

- Cho hỗn hợp chứa 0,10 (mol) Cu và 0,10 (mol) Ag vào dung dịch HNO3 đặc chứa 0,2 (mol) HNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.